Doradztwo restrukturyzacyjne

W oparciu o posiadane licencje doradców restrukturyzacyjnych zajmujemy się restrukturyzacją przedsiębiorców oraz innych podmiotów posiadających zdolność restrukturyzacyjną. W ramach czynności doradztwa restrukturyzacyjnego udzielamy porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczymy inne usługi z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Uczestniczymy w postępowaniach restrukturyzacyjnych, jako nadzorcy układów, nadzorcy sądowi oraz zarządcy. Pełniąc funkcję nadzorcy układu – w oparciu o zawieraną z dłużnikiem umowę o sprawowanie nadzoru – dążymy do ochrony dłużnika przed egzekucją sądową podejmując wszelkie czynności mające na celu zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami w oparciu o przepisy prawa restrukturyzacyjnego. Ponadto oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla Kancelarii Radców Prawnych oraz Kancelarii Adwokackich przygotowujących wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wnioski o ogłoszenie upadłości. Przygotowujemy zarówno wstępne jak i właściwe plany restrukturyzacyjne. Zapewniamy wsparcie w obliczu grożącej niewypłacalności, postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. Weryfikujemy możliwość skorzystania z któregoś z dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych.