Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest to rozwiązanie prawne, które umożliwia legalne pozbycie się wszystkich długów. W toku prowadzonej upadłości postepowania Komornicze zostają umorzone a wierzyciele nie mogą prowadzić egzekucji. Kancelaria DR specjalizuje się w doradztwie dotyczącym upadłości konsumenckiej od samego początku funkcjonowania przepisów a osoby świadczące te usług, które jednocześnie same prowadzą postępowania upadłościowe posiadają szerokie wiedzę w zakresie upadłości. Wykaz prowadzonych przez nas postępowań: https://www.krpu.pl/lista-syndykow/podkarpackie/kancelaria-syndykow Dzięki powyższym mechanizmom Kancelaria DR wypracowała metody dzięki którym ryzyko oddalenia wniosków o upadłość jest zredukowane do minimum.

Doradztwo restrukturyzacyjne

W oparciu o posiadane licencje doradców restrukturyzacyjnych zajmujemy się restrukturyzacją przedsiębiorców oraz innych podmiotów posiadających zdolność restrukturyzacyjną. W ramach czynności doradztwa restrukturyzacyjnego udzielamy porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczymy inne usługi z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Uczestniczymy w postępowaniach restrukturyzacyjnych, jako nadzorcy układów, nadzorcy sądowi oraz zarządcy.